سفارش آنلاین خدمات +ADSL2

سفارش آنلاین خدمات +ADSL2

دوره تخصصی فینگ فود با متد جدید روز دنیا دوره تخصصی فینگ فود با متد جدید روز دنیا دوره تخصصی فینگ فود دوره تخصصی فینگ فود با متد جدید روز دنیا با متد جدید روز دنیا

سفارش آنلاین خدمات +ADSL2

آخرین اخبار


Last News

کاهش تعرفه های اینترنتی

به اطلاع همه شما عزیزان می‌رسانیم که بر اساس مصوبات شماره‌ی ۲۵۱ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،قیمت ترافیک و ارسالی به عنوان داخلی قیمت ترافیک داخلی پنجاه درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر، مجموع حجم ترافیک دریافتی و ارسالی به عنوان ترافیک سرویس کاربران محاسبه می‌شود که جزییات مصوبه در وب سایت www.cra.ir در دسترس است.

اطلاعات بیشتر

پیشنهاد ویژه فراهوش

به اطلاع همه شما عزیزان می‌رسانیم که بر اساس مصوبات شماره‌ی ۲۵۱ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارسالی به عنوان ارتباطات،قیمت ترافیک داخلی قیمت ترافیک داخلی پنجاه درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر، مجموع دریافتی و ارسالی به عنوان ترافیک سرویس کاربران محاسبه می‌شود که جزییات مصوبه در وب سایت www.cra.ir در دسترس است.

اطلاعات بیشتر

مصوبات جديد سازمان تنظيم مقررات

به اطلاع همه شما عزیزان می‌رسانیم که بر اساس مصوبات شماره‌ی ۲۵۱ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارسالی به عنوان ارتباطات،قیمت ترافیک داخلی قیمت ترافیک داخلی پنجاه درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر، مجموع دریافتی و ارسالی به عنوان ترافیک سرویس کاربران محاسبه می‌شود که جزییات مصوبه در وب سایت www.cra.ir در دسترس است.

اطلاعات بیشتر